PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HỢP CHẤT HỮU CƠ

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 08-12-2017

15,821 lượt xem

 

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

Phân tích nguyên tố là để xác định thành phần và khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.

Chuyển hóa hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản (CO2, SO2, H2O, NH3, HCl,...) hoặc ion. Sau đó sử dụng phương pháp phân tích vô cơ đã biết để xác định chúng.

 

B. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

 

I. Phân tích định tính

 - Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ bằng cách phân hủy hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng.

 

1. Xác định C và H

 

Ví dụ:  C6H12O6Cu→ COH2O

 Nước sinh ra được nhận biết bằng CuSO4 khan  

           CuSO4 + 5H2 CuSO4.5H2

                    không màu                            màu xanh

 CO2 sinh ra được nhận biết bằng nước vôi trong 

           Ca(OH)CO→ CaCO↓ H2O

 

2. Xác định nitơ 

 - Khi đun với axit sunfuric đặc, nitơ có trong một số hợp chất hữu cơ có thể chuyển thành muối amoni và nhận biết N dưới dạng amoniac bằng quỳ tím ẩm hoặc dung dịch HCl tạo ra khói trắng.

  CxHyOzNt + H2SO4 → (NH4)2SO4 +... 

  (NH4)2SO2NaO→ Na2SO2H22NH3

 

3. Xác định halogen

 - Khi đốt, hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dưới dạng HCl và được nhận biết bằng bạc nitrat:

CxHyOzCl→ COH2HCl
HCAgNO→ AgCl↓ HNO3
II. Phân tích định lượng
 - Phân tích định lượng nhằm xác định tỉ lệ khối lượng (hàm lượng) các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.
 - Người ta phân hủy hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi định lượng chúng bằng phương pháp khối lượng, phương pháp thể tích hoặc phương pháp khác. Kết quả được biểu diễn ra tỉ lệ % về khối lượng.
 
mC = nCO2 . 12  → %C = mC . 100/mA
 
mH = nH2O . 2 → %H = mH . 100/mA
 
mN = nN2 . 28 (= nNH3 . 14) → %N = mN . 100/mA
 
mCl = nAgCl . 35,5 → %Cl = mCl . 100/mA
 
mO = a - (mC + mH + mN + mCl +...)
hay %O = 100 - (%C + %H + %N + %Cl +...)
 
Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 12g hợp chất hữu cơ A (C, H, O) sản phẩm thu được dẫn qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. Kết quả khối lượng bình 1 tăng 14,4g và bình 2 thu được 60g kết tủa. Tính % khối lượng các nguyên tố trong A.

Hướng dẫn giải

H2SO4 đặc hút nước → khối lượng bình 1 tăng lên là khối lượng H2O

mH2O = 14,4g    

→ nH2O = 14.4/18 = 0,8 mol 

→ mH = 0,8.2 =1,6 g → %H = 1,6.100/12 = 13,33%

Nước vôi trong hấp thụ CO2 → khối lượng kết tủa là CaCO3 = 60g

nCO2 = nCaCO3 = 60/100 = 0,6 mol 

→ mC = 0,6.12 = 7,2g → %C = 7,2.100/12 = 60%

→ %O = 100 - (60 + 13,33) = 26,67%

 

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha