Toán lớp 6

Toán lớp 6

 • 5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN)

  28-02-2020 // 2,199 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu 5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TOÁN SỐ NGUYÊN LỚP 6

  01-09-2018 // 1,856 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu BÀI TẬP TOÁN SỐ NGUYÊN LỚP 6 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →