LÍ THUYẾT HÓA HỌC 10

LÍ THUYẾT HÓA HỌC 10

 • LỊCH SỬ PHÁT MINH BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  22-10-2021 // 7,124 lượt xem

  Mendeleev (1834 – 1907) sinh tại làng Verhnie Aremzyani, gần Tobolsk, là con của Ivan Pavlovich Mendeleev và Maria Dmitrievna Mendeleeva (tên khi sinh Kornilieva). Ông đã phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn đã khai phá được bí mật của thế giới vật chất.

  Chi tiết →

 • SỰ TÌM RA NGUYÊN TỐ HALOGEN VÀ Ý NGHĨA TÊN GỌI CỦA CHÚNG

  16-01-2021 // 2,470 lượt xem

  HALOGEN là những nguyên tố thật thú vị chúng thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Tại sao chúng được gọi là halogen và tên gọi của chúng có ý nghĩa gì? Do Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - HÓA 10

  13-11-2020 // 879 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - HÓA 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

  06-10-2020 // 7,040 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG SỐ HẠT P, N VÀ E TRONG NGUYÊN TỬ

  05-10-2020 // 32,616 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG SỐ HẠT P, N VÀ E TRONG NGUYÊN TỬ. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10

  07-09-2020 // 1,355 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10 Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ OZON

  19-03-2020 // 26,513 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ OZON nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →