LÍ THUYẾT HÓA HỌC 10

LÍ THUYẾT HÓA HỌC 10

 • SỰ TÌM RA NGUYÊN TỐ HALOGEN VÀ Ý NGHĨA TÊN GỌI CỦA CHÚNG

  16-01-2021 // 948 lượt xem

  HALOGEN là những nguyên tố thật thú vị chúng thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Tại sao chúng được gọi là halogen và tên gọi của chúng có ý nghĩa gì? Do Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - HÓA 10

  13-11-2020 // 353 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - HÓA 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

  06-10-2020 // 3,972 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG SỐ HẠT P, N VÀ E TRONG NGUYÊN TỬ

  05-10-2020 // 13,256 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG SỐ HẠT P, N VÀ E TRONG NGUYÊN TỬ. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10

  07-09-2020 // 940 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10 Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ OZON

  19-03-2020 // 16,190 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ OZON nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

  13-08-2018 // 23,160 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu CẤU TẠO CỦA VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →