Môn Hóa khối 11

Môn Hóa khối 11

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 HÓA 11 22-23

  04-01-2023 // 198 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 11 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ MINH HỌA 3, 4 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA - LỚP 11

  18-12-2022 // 293 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ MINH HỌA 3, 4 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA - LỚP 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ MINH HỌA 1, 2 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA - LỚP 11

  09-12-2022 // 386 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ MINH HỌA 1, 2 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA - LỚP 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN HÓA 11 22- 23 - ĐÁP ÁN

  26-11-2022 // 231 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 11 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 1 - HÓA HỌC 11

  26-10-2022 // 472 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 1 - HÓA HỌC 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LI - HÓA 11

  13-09-2022 // 246 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LI - HÓA 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 11 21- 22 - ĐÁP ÁN

  09-05-2022 // 717 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 11 21- 22 - ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →