Hóa học 10

Hóa học 10

 • BÀI TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

  15-09-2022 // 74 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BÀI TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 21- 22 - ĐÁP ÁN

  08-05-2022 // 317 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 21- 22 - ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM S, H2S, SO2 VÀ H2SO4 - HÓA HỌC 10

  02-05-2022 // 186 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM S, H2S, SO2 VÀ H2SO4 - HÓA HỌC 10 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 3 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2022

  24-04-2022 // 342 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2022 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AXIT SUNFURIC - HÓA HỌC 10

  18-04-2022 // 277 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AXIT SUNFURIC - HÓA HỌC 10 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2022

  12-04-2022 // 380 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2022 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10

  27-03-2022 // 392 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn thành công trong học tập

  Chi tiết →