Hóa học 10

Hóa học 10

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 10 THAM KHẢO 22 - 23

  17-01-2023 // 49 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 HÓA 10 22-23 VG

  09-01-2023 // 73 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 HÓA 10 22-23 PCT

  02-01-2023 // 114 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 22 - 23 VÀ ĐÁP ÁN

  31-12-2022 // 137 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 5 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 HÓA 10 - 22-23

  24-12-2022 // 133 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 5 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • 3 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 10 22 - 23

  14-12-2022 // 282 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 3 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 10 22 - 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 - HÓA 10 22- 23

  06-12-2022 // 273 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 - HÓA 10 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →