Hóa học 10

Hóa học 10

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 22- 23 (MẠC ĐĨNH cHI)

  12-05-2023 // 227 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 22- 23

  10-05-2023 // 169 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ ÔN SỐ 1 CUỐI KÌ 2 - HÓA HỌC 10 22 23

  26-04-2023 // 250 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ ÔN SỐ 1 CUỐI KÌ 2 - HÓA HỌC 10 22 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 - HÓA 10 22- 23

  25-04-2023 // 310 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 - HÓA 10 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 - HÓA HỌC 10 22-23

  20-04-2023 // 720 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 - HÓA HỌC 10 22-23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2023

  17-04-2023 // 384 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 10 2023 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP HALOGEN - HÓA HỌC 10 22-23

  06-04-2023 // 306 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BÀI TẬP HALOGEN - HÓA HỌC 10 22-23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →