Hóa học 10

Hóa học 10

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HÓA KHỐI 10 NĂM HỌC 18-19

  05-05-2019 // 235 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng giới thiệu ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 18-19 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔNG TẬP MÔN HÓA 10 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

  15-04-2019 // 271 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 2 NĂM 2019 ấn hành. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt kết quả tốt.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

  08-01-2019 // 289 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 1 NĂM 2018

  14-12-2018 // 417 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 1 NĂM 2018 ấn hành. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt kết quả tốt.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIÊN KẾT HÓA HỌC

  20-08-2018 // 405 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIÊN KẾT HÓA HỌC nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN

  19-08-2018 // 418 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN TỬ

  19-08-2018 // 313 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN TỬ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →