Môn Văn 11

Môn Văn 11

 • PHÂN TÍCH NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TỪ KHI RA TÙ ĐẾN KHI GẶP THỊ NỠ VÀ HẾT

  13-05-2019 // 2,356 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần PHÂN TÍCH NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TỪ KHI RA TÙ ĐẾN KHI GẶP THỊ NỠ VÀ HẾT nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO MÔN VĂN 11

  28-02-2019 // 2,516 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THAM KHẢO MÔN VĂN 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KÌ 2 - KHỐI 11

  29-04-2018 // 2,422 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KỲ II - KHỐI 11. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ 2 - MÔN VĂN LỚP 11

  24-04-2017 // 4,110 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ 2 - MÔN VĂN LỚP 11 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN KHỐI 11

  17-04-2017 // 13,569 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN KHỐI 11 của Trường THPT Gia ĐỊnh tp Hồ Chí Minh nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI VĂN MẪU: CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ VỘI VÀNG CỦA XUÂN DIỆU

  05-04-2017 // 3,370 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu BÀI VĂN MẪU: CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ VỘI VÀNG CỦA XUÂN DIỆU nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →