DU HỌC MỸ

DU HỌC MỸ

  • NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ MỸ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

    27-07-2019 // 1,035 lượt xem

    Tùy thuộc vào khả năng, tư duy và sức sáng tạo của bản thân mà chúng ta quyết định chọn cho mình hình thức giáo dục như thế nào thật hợp lí. Giáo dục giúp cho chúng ta khám phá được tiềm năng lao động và sức sáng tạo của bản thân, làm được như thế tuổi trẻ Việt Nam sẽ thoát nghèo và vươn tầm ra châu lục.

    Chi tiết →