Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12

Những kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12 do Trung tâm gia sư NTIC cung cấp

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 HÓA 12 ĐÀ NẴNG 22-23

  17-12-2022 // 205 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 HÓA 12 ĐÀ NẴNG 22-23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA KHỐI 12

  04-12-2022 // 203 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 SỐ 3 HÓA 12

  01-12-2022 // 174 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần \ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • 2 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 12

  30-11-2022 // 186 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 2 ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI KHÁO SÁT HSG HÓA 12 - CÓ ĐÁP ÁN

  24-11-2022 // 182 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI KHÁO SÁT HSG HÓA 12 - CÓ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 22- 23

  22-11-2022 // 110 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 1 - HÓA HỌC 12

  01-11-2022 // 168 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ THAM KHẢO HÓA 12 - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →