Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12

Những kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12 do Trung tâm gia sư NTIC cung cấp

 • 6 ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 HÓA HỌC 12 VÀ ĐÁP ÁN

  15-04-2024 // 123 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 6 ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 HÓA HỌC 12 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 - HÓA 12 23- 24

  10-04-2024 // 148 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 - HÓA 12 23- 24 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO THPT MÔN HÓA 2024

  28-03-2024 // 136 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO THPT MÔN HÓA 2024 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 6 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 MÔN HÓA 12

  05-03-2024 // 257 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - HÓA 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - HÓA 12 23-24

  02-03-2024 // 234 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 - HÓA 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ ÔN HSG MÔN HÓA LỚP 12 SỐ 25

  29-02-2024 // 147 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG HÓA 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ ÔN HSG MÔN HÓA LỚP 12 SỐ 22

  27-02-2024 // 98 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG HÓA 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →