Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12

Những kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12 do Trung tâm gia sư NTIC cung cấp

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - LỚP 12 MÔN HÓA 2020 - 2021 VÀ ĐÁP ÁN

  22-12-2020 // 232 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - LỚP 12 MÔN HÓA 2020 - 2021 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 KHỐI 12

  13-12-2020 // 160 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 KHỐI 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 HÓA 12 VÀ ĐÁP ÁN

  12-12-2020 // 121 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 - MÔN HÓA 2020 - 2021 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 12 VÀ ĐÁP ÁN

  11-12-2020 // 109 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 - MÔN HÓA 2020 - 2021 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT VÀ ĐÁP ÁN

  30-11-2020 // 67 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT VÀ ĐÁP ÁN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT VÀ ĐÁP ÁN

  29-11-2020 // 65 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT VÀ ĐÁP ÁN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ 1 - KHỐI 12 VÀ ĐÁP ÁN

  21-11-2020 // 65 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ 1 - KHỐI 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →