TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NTIC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NTIC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

TIN TỨC

 • CÔNG THỨC TÍNH - VẬT LÍ LỚP 10

  25-04-2017 // 9 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng xin giới thiệu CÔNG THỨC TÍNH - VẬT LÍ LỚP 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 THEO CHUYÊN ĐỀ

  24-04-2017 // 16 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng xin giới thiệu ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 THEO CHUYÊN ĐỀ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 - HỌC KÌ 2

  23-04-2017 // 15 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 - HỌC KÌ 2 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA LỚP 10 - HỌC KÌ 2

  21-04-2017 // 24 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 10 HỌC KÌ 2 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →