Môn Toán lớp 9

Môn Toán lớp 9

 • BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 - MÔN TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG

  08-05-2023 // 79 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 - MÔN TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 - MÔN TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG

  08-05-2023 // 46 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 - MÔN TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 TẠI ĐÀ NẴNG MÔN TOÁN 21-22

  05-05-2023 // 76 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 TẠI ĐÀ NẴNG MÔN TOÁN 21-22 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

  03-02-2023 // 255 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

  28-01-2023 // 135 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI GIỮA KÌ MÔN TOÁN LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN

  06-11-2022 // 205 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI GIỮA KÌ MÔN TOÁN LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN TOÁN VÀO 10

  11-05-2021 // 921 lượt xem

  Làm thế nào để làm bài thi môn toán thật tốt trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau đây là chia sẻ của cô giáo Vũ Thị Chung, trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm.

  Chi tiết →