Môn Toán lớp 12

Môn Toán lớp 12

 • BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH - TOÁN 12

  03-03-2022 // 390 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH - TOÁN 12. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP PHÉP TỊNH TIẾN - TOÁN 12

  02-03-2022 // 760 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần BÀI TẬP PHÉP TỊNH TIẾN - TOÁN 12. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÒN XOAY - TOÁN 12

  15-02-2022 // 695 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÒN XOAY - TOÁN 12. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO TOÁN HỌC 12 CÙNG STRONG TEAM - CÓ ĐÁP ÁN

  13-02-2022 // 976 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO TOÁN HỌC 12 CÙNG STRONG TEAM. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • HỆ TRỤC TỌA ĐỘ - TOÁN 12

  05-02-2022 // 678 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần HỆ TRỤC TỌA ĐỘ - TOÁN 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • HÀM SỐ - LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

  04-02-2022 // 628 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần HÀM SỐ - LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

  03-02-2022 // 405 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →