LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12

LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12

 • DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

  26-09-2018 // 2,512 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • SÓNG CƠ - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

  07-06-2018 // 2,422 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần SÓNG CƠ - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG

  07-06-2018 // 2,188 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • GIAO THOA SÓNG

  07-06-2018 // 2,642 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần GIAO THOA SÓNG. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • SÓNG ÂM - NGUỒN NHẠC ÂM

  07-06-2018 // 2,458 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần SÓNG ÂM - NGUỒN NHẠC ÂM. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ VÀ DAO ĐỘNG CƯỞNG BỨC

  18-05-2018 // 6,235 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ DAO ĐỘNG CƯỞNG BỨC. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • LÍ THUYẾT VỀ CON LẮC ĐƠN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

  18-05-2018 // 18,699 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần LÍ THUYẾT VỀ CON LẮC ĐƠN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →