Sách giáo khoa

Sách giáo khoa

 • THUẬT NGỮ HÓA HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 2018

  01-10-2022 // 175 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần THUẬT NGỮ HÓA HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 2018 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 10 - CÁNH DIỀU

  04-09-2022 // 324 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 10 - CÁNH DIỀU nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • SÁCH GIÁO VIÊN CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

  03-09-2022 // 972 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần SÁCH GIÁO VIÊN CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 11 22- 23

  29-08-2022 // 316 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 11 22- 23 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • TRUYỆN KỂ VỀ 109 NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  27-08-2022 // 245 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần TRUYỆN KỂ VỀ 109 NGUYÊN TỐ HÓA HỌC nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 10 22- 23 SGK MỚI

  24-08-2022 // 356 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 10 22- 23 SGK MỚI nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →

 • DANH PHÁP IUPAC HÓA VÔ CƠ MỚI THEO SGK

  22-08-2022 // 372 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần DANH PHÁP IUPAC HÓA VÔ CƠ MỚI THEO SGK nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

  Chi tiết →