LÍ THUYẾT HÓA HỌC PHỔ THÔNG

LÍ THUYẾT HÓA HỌC PHỔ THÔNG

 • LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10

  20-07-2018 // 3,890 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn thành công trong học tập

  Chi tiết →

 • LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11

  20-07-2018 // 3,557 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn thành công trong học tập

  Chi tiết →

 • LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12

  04-07-2018 // 3,806 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 12 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn thành công trong học tập

  Chi tiết →