Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12

Những kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12 do Trung tâm gia sư NTIC cung cấp

 • TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT - HÓA 12

  26-09-2022 // 132 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT 2022 - HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT 2022 - HÓA 12

  19-09-2022 // 202 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT 2022 - HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 12 21- 22 - ĐÁP ÁN

  11-05-2022 // 375 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA 12 21- 22 - ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2022

  30-04-2022 // 357 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN

  29-04-2022 // 325 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 SỐ 1 HÓA 12

  27-04-2022 // 381 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ 2 SỐ 1 HÓA 12 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 12 LẦN 8 VÀ ĐÁP ÁN

  13-04-2022 // 377 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 LẦN 8 MÔN HÓA VÀ ĐÁP ÁN. Nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →