CÁCH GỌI TÊN THÔNG THƯỜNG, TÊN GỐC CHỨC VÀ TÊN THAY THẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần CÁCH GỌI TÊN THÔNG THƯỜNG, TÊN GỐC CHỨC VÀ TÊN THAY THẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 01-12-2017

177,049 lượt xem

I. Tên gọi thông thường

 - Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó.

  Ví dụ: Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

 

II. Tên gọi theo theo hệ thống

 

* Cách nhớ tên của cacbon mạch chính

      met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec

         1C   2C    3C      4C      5C     6C      7C     8C      9C      10C

        mẹ    em  phải    bón   phân    hóa     học     ở      ngoài   đồng

 

1. Tên gốc chức

Tên gốc hidrocacbon + tên nhóm chức

a. Tên gọi của một số nhóm chức

  -OH/   -CHO/    -CO-/      -COOH/        -COO-/   -NH2...

   ancol  andehit  xeton   axit cacboxylic   este       amin

  Ví dụ:

    CH3 - OH : ancol metylic 

    CH3 - CHO : Andehit axetic 

b. Tên một số gốc điển hình

 CH3 –                       : metyl

C2H5 –                       : etyl

CH3-CH2-CH2 –        : propyl

(CH3)2CH-                 : isopropyl

C6H5–                         : phenyl

C6H5CH2–                  : benzyl

CH2=CH-                    : vinyl

CH2=CH-CH2–           : anlyl

 

2. Tên thay thế 

 

a. Cấu tạo phân tử hchc: có 3 phần: đầu, thân và đuôi:

 - Các nhánh, nhóm thế và nhóm chức phụ tạo nên phần đầu

 - Mạch chính hay vòng chính tạo nên phần thân

 - Tên nhóm chức chính tạo nên phần đuôi

 

  Ví dụ:  CH3 -CH2 -CH(CH3)- CH2-OH  

               2 – metyl butan – 1 – ol 

                   Đầu      Thân       Đuôi

 - Đầu: mạch nhánh metyl ở C số 2, đọc là 2 – metyl

 - Thân: mạch chính có 4C (đánh số từ 1 đến 4) không có liên kết bội, đọc là butan

 - Đuôi: nhóm chức ancol ở C số 1, đọc là 1 – ol

 

b. Cách chọn mạch chính và đánh số:

 –  Có nhóm chức – dài nhất – chứa nhiều nhánh.

 –  Đánh số ­ưu tiên: chức – nhánh sao cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất

 

c. Cách xác định nhánh tên gốc – chức hay tên thay thế đúng:

 – Nhóm chức :

  Tên gọi của một số nhóm chức như sau:

    -OH/  -CHO/    -CO-/  -COOH/       -NH2...

      ol       al         on          axit ...oic    amin

 d. Cách gọi tên thay thế

 

Tên phần thế

(kèm số chỉ vị trí)

Tên mạch chính

Tên phần chức

(kèm số chỉ vị trí)

 

Ví dụ:

                                Tên gốc  – chức           Tên thay thế

CH3Cl :                       metyl clorua                clometan

CH2=CH-CH2-Cl        anlyl clorua                  2-clopropen

CH3CHClCH3             isopropyl clorua           2-clopropan

 

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha