KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANDEHIT

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANDEHIT. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 13-04-2018

1,705 lượt xem

Hình ảnh có liên quan

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

1. Định nghĩa

 - Andehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CHO liên kết trực tiếp với C hoặc H.

 - Nhóm CH=O là nhóm chức của anđehit, nó đựoc gọi là nhóm cacbanđehit.

- Công thức tổng quát của anđehit:

 + CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm CHO.

 + CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản ứng cộng H2, cộng Br2

 

2. Phân loại

a. Dựa vào gốc hidrocacbon

  + Gốc hidrocacbon no.

  + Gốc hidrocacbon không no.

  + Gốc hidrocacbon thơm.  

b. Dựa vào nhóm chức -CH=O

  + Đơn chức

  + Đa chức

 

II. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKANAL

1. Đồng đẳng

 CH2O     HCHO      andehit fomic

 C2H4O    CH3-CHO   andehit axetic

 C3H6... CnH2n(n ≥ 1) dãy đồng đẳng của andehit fomic (ankanal).

 - Khái niệm: Ankanal là hợp chất hữu cơ trong phân tử có 1 nhóm -CHO liên kết với gốc hidrocacbon no.

 - Công thức tổng quát: CnH2n+1CHO  (n ≥ 0). 

2. Đồng phân

CnH2nO có 2 đồng phân cấu tạo:

 - Andehit no, đơn chức, mạch hở. Công thức tính đồng phân: 2n-3 (1 < n < 6). Chỉ có 1 loại đồng phân mạch cacbon  

 - Xeton no, đơn chức. 

 

3. Danh pháp

a. Tên thông thường

Tên thường = Anđehit + Tên axit tương ứng

* Lưu ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin hay fomon.

 

b. Tên thay thế

Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + al.

Kết quả hình ảnh cho andehit

 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn lại đều là chất lỏng.

Kết quả hình ảnh cho tinh chat vat ly cua andehit

* Nhận xét: Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn Ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha