BÀI TẬP DẠNG CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu BÀI TẬP DẠNG CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 11-02-2020

472 lượt xem

Kết quả hình ảnh cho anh dep nu sinh

1. Xác định muối tạo thành khi biết số mol của CO2 và số mol OH-

  CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (1)

  CO2 + OH- → HCO3- (2)

 Gọi T = nOH-/nCO2

 - Nếu T < hoặc = 1 : chỉ tạo muối HCO3

     → số mol HCO3- = số mol OH-

 - Nếu T > hoặc = 2 : tạo muối CO32- và OH- dư 

     → số mol CO32- = số mol CO2

 - Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối HCO3- và CO32- 

     → Số mol CO32- = số mol OH- - số mol CO2

          Số mol HCO3- = số mol CO2 – số mol CO32-

 

2. Xác định số mol của Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 khi biết số mol của CO2 và số mol kết tủa.

 - Nếu số mol kết tủa = số mol của CO2 

  số mol kết tủa = số mol CO2.

 - Nếu số mol kết tủa < số mol của CO2

  số mol kết tủa = số mol OH- - số mol CO2.

 

3. Xác định số mol của CO2 khi biết số mol của OH- và số mol kết tủa (đối với  Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2)

 - Nếu số mol kết tủa = số  mol Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)­2 

  số mol CO2 = số mol kết tủa.

 - Nếu số mol kết tủa < số  mol Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)­2 

Có 2 trường hợp xảy ra:

  + Trường hợp 1: Lượng CO2 vừa đủ để tạo kết tủa (sản phẩm tạo thành muối cacbonat trung hòa và OH- dư)

 → số mol kết tủa = số mol của CO2

  + Trường hợp 2: Lượng CO2 làm tan kết tủa một phần (sản phẩm tạo thành là hỗn hợp 2 muối)

 → số mol CO2 = số mol OH- - số mol kết tủa

Lưu ý:

 - Bài tập dạng SO2 sẽ được giải tương tự CO2

 - Nếu là hỗn hợp của NaOH và Ca(OH)2 thì cách làm vẫn không đổi tuy nhiên cần phải so sánh số mol của CO32- và Ca2+

      Ca2+ + CO32-  CaCO3

 

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha