XÁC ĐỊNH HIDROCACBON DỰA VÀO PHẢN ỨNG CHÁY

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu XÁC ĐỊNH HIDROCACBON DỰA VÀO PHẢN ỨNG CHÁY nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 11-02-2020

4,335 lượt xem

Kết quả hình ảnh cho anh dep nu sinh

1. Đốt cháy ankan

 - Phương trình tổng quát: 

  CnH2n+2 + (3n + 1)/2O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

 - Nhận xét: 

  + nCO2 < nH2O 

  + nH2O - nCO2 = nankan bị đốt cháy.

 - Nếu hiđrocacbon khi bị đốt cháy thu được nCO2 < nH2O thì hiđrocacbon đó là ankan. 

2. Đốt cháy anken hoặc xicloankan

 - Phương trình tổng quát: 

 CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

 - Nhận xét: 

  + nCO2 = nH2O = 2.nO2/3.

 - Nếu hiđrocacbon khi bị đốt cháy thu được nCO2 = nH2O thì hidrocacbon có công thức tổng quát là CnH2n

3. Đốt cháy ankin hoặc ankađien

 - Phương trình phản ứng tổng quát: 

 CnH2n-2 + (3n - 1)/2O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

 - Nhận xét: 

  + nCO2 > nH2O  

  + nCO2 - nH2O = nankin.

 - Nếu hiđrocacbon khi bị đốt cháy thu được nCO2 - nH2O = nhiđrocacbon thì công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n-2

4. Đốt cháy benzen và ankylbenzen

 - Phương trình tổng quát: 

 CnH2n-6 + (3n-3)/2O2 → nCO2 + (n-3)H2O

 - Đặc điểm của phản ứng đốt cháy: 

  + nCO2 > nH2O 

  + nCO2 - nH2O = 3nCnH2n-6

 - Nếu hiđrocacbon khi bị đốt cháy thu được nCO2 - nH2O = 3nhiđrocacbon thì công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n-6.

5. Đốt cháy hidrocacbon tổng quát CnH2n+2-2k

 CnH2n+2-2k +  (3n+1-k)/2 O2 →nCO2 + (n+1-k)H2O

 - Nhận xét: 

 nhidrocacbon = (nH2O - nCO2)/(1-k) 

  + Nếu k = 0 → hidrocacbon đó là ankan CnH2n+2.

  + Nếu k = 1 → hidrocacbon đó là ankan CnH2n

   + Nếu k = 2 → hidrocacbon đó là ankan CnH2n-2

   + Nếu k = 4 → hidrocacbon đó là ankan CnH2n-6

6. Vận dụng 

 a. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 

  mCxHy + mO2pu = mCO2 + mH2O

 b. Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố

  2nO2 pư = 2nCO2 + nH2O  

 c. Khối lượng của hidrocacbon 

  mCxHy pư = mC +m= 12.nCO2 + 2nH2O


Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng
 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha