Cho sơ đồ theo đúng tỉ lệ số mol: E + NaOH > X + T, F + NaOH > Y + G

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 05-07-2024

76 lượt xem

Câu hỏiCho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

     E + NaOH (t0) → X + T

     F + NaOH (t0) → Y + Q

     G + 2NaOH (t0) → 2X + R

     Y + HCl → M + NaCl

     Biết: E, F, G là ba este (đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol);

     E và F đều có tỉ khối hơi so với H2 bằng 37;

     G có tỉ khối hơi so với H2 bằng 59;

     T và Q thuộc cùng dãy đồng đẳng;

     Phân tử R không có nhóm metyl (–CH3).

     Cho các phát biểu sau:

     (a) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn chất M.
     (b) Trong môi trường kiềm, chất R hòa tan được Cu(OH)2.
     (c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
     (d) Dung dịch chất M hòa tan được CaCO3.
     (e) Trong phòng thí nghiệm, khí C2H4 được điều chế trực tiếp từ chất T.

     Số phát biểu đúng là

     A. 2.                                      

     B. 4.                                      

     C. 3.                                      

     D. 5.

Hướng dẫn giải

HCOO-C2H5 (E) + NaOH (t0) →  HCOONa (X) + C2H5OH (T).

CH3COO-CH3 (F) + NaOH (t0) →  CH3COONa (Y) + CH3OH (Q).

HCOO-CH2CH2-OOC-H (G) +2NaOH (t0) →  2HCOONa (X)+ HO-CH2-CH2-OH (R).

CH3COONa (Y) + HCl → CH3COOH (M) + NaCl.

→ Đáp án D

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha