Cho 2 chất hữu cơ E, F (C4H8O2) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ số mol

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 09-07-2024

66 lượt xem

Câu hỏiCho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

     E + 2NaOH (t°) → Y + 2Z

     F + 2NaOH (t°) → Y + T + X

Biết Y và T là các hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cho các phát biểu sau:

     (1) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

     (2) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

     (3) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn chất T.

     (4) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

     (5) Đốt cháy 1 mol Y thu được 1 mol CO2.

Số phát biểu đúng là

        A. 1.                                  B. 4.                                 C. 2.                                D. 3.

Hướng dẫn giải 

Y và T cùng C nên F là HOOC-COO-C2H5

Y là (COONa)2; T là C2H5OH và X là H2O

E là (COOCH3)2 và Z là CH3OH

(COOCH3)2 + 2NaOH (t°) → (COONa)2 + 2CH3OH

HOOC-COO-C2H5 + 2NaOH (t°) → (COONa)2 + C2H5OH + H2O

(1) Sai, Z no, đơn chức, mạch hở

(2) Sai, Y không tráng bạc

(3) Sai, X có nhiệt độ sôi cao hơn T (100°C và 78°C)

(4) Sai, có 1 cấu tạo duy nhất

(5) Đúng: (COONa)2 + 0,5O2 → Na2CO3 + CO2

→  Đáp án: A

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha