Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ số mol: X > Y + Z, Y + H2O > T

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 07-07-2024

87 lượt xem

Câu hỏiCho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

     (1) X → Y + Z.

     (2) Y + H2O → T.

     (3) T + F → G + X + H2O.

     (4) T + 2F → H + X + 2H2O.

Biết X là hợp chất có nhiều trong vỏ sò, F là hợp chất của Na. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất Y được dùng để khử chua đất trồng.

(2) Trong công nghiệp, chất G được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

(3) Chất Z ở thể rắn là chất làm lạnh quan trọng, chúng tham gia vào quá trình lưu trữ và vận

chuyển các loại kem và các thực phẩm đông lạnh.

(4) Chất F được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

(5) Dùng dung dịch phenolphtalein để nhận biết G và H.

(6) T dùng sản xuất clorua vôi.

Số phát biểu đúng là:

        A. 3.                                  B. 4.                                 C. 2.                                D. 5.

Hướng dẫn giải 

X: CaCO3,

Y: CaO,

Z: CO2,

T: Ca(OH)2

F: NaHCO3;

G: NaOH,

H: Na2CO3

(1) Đúng, CaO + H2O → Ca(OH)2 tan trong nước tạo môi trường kiềm trung hòa axit, làm giảm độ chua của đất.

(2) Đúng: NaCl + H2O (đpdd) → NaOH + H2 + Cl2

(3) Đúng, chất Z ở thể rắn là nước đá khô.

(4) Đúng, F làm bột nở

(5) Sai, G và H đều làm phenolphtalein chuyển màu hồng.

(6) Đúng: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

→  Đáp án: B

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha