Xà phòng hóa mg hh E gồm các triglixerit bằng dd NaOH, thu được glixerol và hh X gồm 3 muối

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 07-06-2021

756 lượt xem

Câu hỏiXà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là

   A. 60,20.                                     

   B. 68,80.                                      

   C. 68,84.                                     

   D. 68,40.

Hướng dẫn giải

Gọi số mol C17HxCOONa ; C15H31COONa ; C17HyCOONa là 3a ; 4a ; 5a

→ nglixerol = (3a + 4a + 5a)/3 = 4a

Trong hỗn hợp E

nC = 18.3a + 16.4a + 18.5a + 3.4a = 220a mol

nO = 2.12a = 24a mol

E + H2 → 68,96g hh Y

Trong Y:

nC = 18.3a + 16.4a + 18.5a + 3.4a = 220a mol

nH = 35.8a + 31.4a + 5.4a = 424a mol

nO = 2.12a = 24a mol

→ mY = mC + mH + mO = 68,96

           = 220a.12 + 424a.1 + 24a.16 = 68,96

→ a = 0,02 mol

Theo ĐLBT nguyên tố O

6nE + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→ nH2O = 6.4.0,02 + 6,14.2 – 2.220.0,02

             = 3,96 mol

→ mE = mC + mH + mO

           = 220.0,02.12 + 3,96.2 + 24.0,02.16

           = 68,4 g

Đáp án: D

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha