Thủy phân hoàn toàn mg hh X gồm 2 triglixerit thu được hh gồm glixerol,...

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 06-08-2022

154 lượt xem

Câu hỏiThủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit thu được hỗn hợp gồm glixerol,  axit  oleic và axit linoleic trong đó có a mol glixerol.

     Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 362,7 gam H2O.

     Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 4,625a mol brom.

     Giá trị của m là

A. 348,6.                       

B. 312,8.                      

C. 364,2.                      

D. 352,3.

Hướng dẫn giải

nH2O = 20,15 mol

nX = nC3H5(OH)3 = a mol

→ k = nBr2/nX + 3 = 7,625 mol

Số C của X = n = 18.3 + 3 = 57

X có dạng: CnH2n+2-2kO6

CnH2n +2 – 2kO6 + (3n – 5 – k)/2O2 → nCO2 + (n + 1 – k)H2O

    a                                                  a(n + 1 – k)

→ nH2O = a(n + 1 – k) = 20,15 mol

→ a = 0,4

→ mX = a(14n + 98 – 2k) = 352,3g

Đáp án: D

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha