Cho các phát biểu sau: (a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 08-08-2022

219 lượt xem

Câu hỏiCho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa đều thu được muối và ancol.

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch axit, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ đều tạo kết tủa Ag khi đun nóng nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3.

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

(e) Không thể phân biệt tripeptit (Ala-Gly-Val) và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với Cu(OH)2.

    (g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, glicogen đều có cấu trúc mạch không nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 6.                              

B. 3.                             

C. 4.                             

D. 5.

Hướng dẫn giải

(a) Sai: Vì Este + bazơ → muối + ancol (andehit, xeton, muối + nước,…)

ví dụ CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

(b) Đúng: C12H22O11 + H2O (H+) → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

(c) Đúng:

HOCH2OH-(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HOCH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Fructozơ (trong dung dịch OH-) → Glucozơ

(d) Đúng: Ví dụ Glyxin (H2N-CH2-COOH)

(e) Đúng: Cả 2 chất đều có phản ứng màu biurê tạo dung dịch màu tím xanh.

         (g) Sai: Glycogen là polime sinh học có mạch phân nhánh.

→  Đáp án: C

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha