Sục V lit CO2 vào 100 ml dd Ba(OH)2 có pH = 14 tạo thành 3,94g kết tủa

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 12-02-2023

147 lượt xem

Câu hỏiSục V lit CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)­2 có pH = 14 tạo thành 3,94g kết tủa. Giá trị của V là

     A. 0,448 lit.                

     B. 1,792 lit.                

     C. 0,448 hoặc 1,792 lit.         

     D. 1,344 lit.

Hướng dẫn giải

pH = 14 → pOH = 0 → [OH-] = 1M

→ CBa(OH)2 = 0,5M hay 0,05 mol Ba(OH)2

nBaCO3­ = 0,02 mol < nBa(OH)2

→ có 2 trường hợp

Trường hợp 1: Chỉ tạo muối BaCO3 0,02 mol

→ nCO2 = 0,02 mol → VCO2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit

Trường hợp 2: Tạo ra hỗn hợp 2 muối BaCO3 0,02 mol và Ba(HCO3)2 0,03 mol

→ nCO2 = 0,02 + 0,03.2 = 0,08 mol

→ VCO2 = 1,792 lit

Đáp án: C

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha