Đun nóng 0,15 mol este X đơn chức với dd NaOH vừa đủ cô cạn thu được 31,5g hh Y

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 07-12-2022

115 lượt xem

Câu hỏiĐun nóng hoàn toàn 0,15 mol este X đơn chức với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 31,5 gam hỗn hợp Y gồm hai muối. Số nguyên tử hiđro trong este X là

     A. 8.                           

     B. 6.                            

     C. 10.                         

     D. 12.

Hướng dẫn giải

Este đơn chức +  NaOH → 2 muối

→ X có dạng RCOO-C6H4-R’: 0,15 mol

RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C6H4ONa + H2O

        0,15                 0,3                                                      0,15

Theo ĐLBT khối lượng: meste + mNaOH = m2 muối + mH2O.

→ meste = 31,5 + 0,15.18 – 0,3.40

= 28,8g

→ MRCOOC6H4R’ = 28,8/0,15 = 148

→ MR + MR’ = 28

→ MR = 1 (H) và MR’ = 27 (C2H3) hay MR = 27 (C2H3) và MR’ = 1 (H)

→ Công thức cấu tạo của X:

    HCOO-C6H4-C2H3 hay C2H3COO-C6H5.

Đáp án: A

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha