Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12

Những kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm môn Hóa khối 12 do Trung tâm gia sư NTIC cung cấp

 • TÓM TẮT LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CACBOHIDRAT

  08-09-2016 // 3,155 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần TÓM TẮT LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CACBOHIDRAT nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT

  08-09-2016 // 1,950 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

  05-08-2016 // 109,681 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • NHẬN BIẾT CÁC ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

  05-08-2016 // 15,223 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần NHẬN BIẾT CÁC ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • NHẬN BIẾT CÁC CATION BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

  05-08-2016 // 9,464 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần NHẬN BIẾT CÁC CATION BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT

  18-06-2016 // 39,533 lượt xem

  Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh hay gặp trong các kỳ thi mà đặc biệt là thi Đại Học. Thông thường những bài tập về sắt và các oxit thường khá phức tạp và xảy ra theo nhiều phương trình phản ứng khác nhau. Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài toán về hỗn hợp sắt một cách nhanh chóng tôi thường giới thiệu phương pháp vận dụng các định luật bảo toàn. Đó là nội dung mà bài viết này tôi muốn đề cập.

  Chi tiết →

 • ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

  17-06-2016 // 2,770 lượt xem

  Để giải bài tập môn Hóa được nhanh và hiệu quả. không thể không nhắc đến phương pháp giải bài tập môn Hóa theo định luật bảo toàn khối lượng. Sau đây, trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phương pháp này cho các bạn. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →