Thủy phân chất hữu cơ E (C12H10O6 chứa 3 chức este) bằng dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:4

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 17-09-2021

127 lượt xem

Câu hỏiThủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C12H10O6, chứa 3 chức este) bằng dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1:4, thu được các chất hữu cơ X, Y, Z và T.

Biết T chứa 2 nguyên tử Cacbon; Y chứa vòng benzen và MT < MX < MZ < MY.

Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ F (C7H8O2).

Cho các phát biểu sau:

(1) E có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên.

(2) Để phản ứng hết a mol F cần dùng 2a mol NaOH trong dung dịch

(3) T có khả năng tan được trong Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

(4) nung Z với vôi tôi xút thu được khí H2

(5) X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(6) E có đồng phân hình học

Số phát biểu đúng là

A. 5.               B. 3.                C. 2.                D. 4.

Hướng dẫn giải 

C12H10O6 có số pi = 8

→ 3pi –COO-

     4 pi vòng benzen

     1 pi liên kết –C=C-

E chứa 3 chức este tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:4 → có 1 este của phenol

Theo gt: Y + H2SO4 → F

→ F là HO-C6H4-CH2OH

    T có 2C thì T là CH3CHO

    X là HCOONa

    Z là (COONa)2

→ Công thức của E có thể là

     HCOOC6H4-CH2-OOC-COO-CH=CH(-o, -m, -p)

Hay

HCOOCH2-C6H4-OOC-COO-CH=CH(-o, -m, -p)

Thật vậy

(1) (Sai) E có 6 đồng phân cấu tạo

(2) (Sai) HO-C6H4-CH2OH + NaOH → NaO-C6H4-CH2OH + H2O

(3) (sai) T không có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

(4) (Đúng) (COONa)2 + 2NaOH → 2Na2CO3 + H2

(5) (Đúng) HCOONa + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → NaHCO3 + 2NH4NO3 + 2Ag

(6) (Sai) E không có đồng phân hình học.

→  Đáp án: C

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha