Nêu hiện tượng và viết phương trình ion thu gọn: Cho từ từ dd NH3 vào dung dịch AgNO3

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 15-09-2021

518 lượt xem

Câu hỏiNêu hiện tượng và viết phương trình ion thu gọn trong các thí nghiệm sau:

a. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa AgNO3.

b. Cho KHS vào dung dịch CuCl2.

c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 1M, đun nóng nhẹ.

d. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và AlCl3.

Hướng dẫn giải 

a. Có kết tủa xám:

phương trình phân tử: AgNO3  +  NH3 +  H2O → AgOH + NH4NO3

Phương trình ion: Ag+  +  NH3 +  H2O → AgOH + NH4+

Sau đó kết tủa tan dần, tạo dung dịch trong suốt

phương trình phân tử: AgOH +  2NH3→  [Ag(NH3)2]OH

Phương trình ion: AgOH +  2NH3→  [Ag(NH3)2]+ + OH-

b. Xuất hiện kết tủa đen:

phương trình phân tử: KHS + CuCl2 → KCl + HCl + CuS

Phương trình ion: Cu2+  +  HS-→ CuS  + H+

c. Dung dịch có màu vàng và có khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra

phương trình phân tử: 9Fe(NO3)2 + 6H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O

Phương trình ion: 3Fe2+  +  NO3-  + 4H+→ 3Fe3+  +  NO + 3H2

phương trình phân tử: 2NO + O2→NO2

d. Ban đầu chưa xuất hiện kết tủa, sau đó mới có kết tủa keo trắng nếu nhỏ tiếp dung dịch NaOH đến dư vào thì kết tủa tan

phương trình phân tử: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Phương trình ion: OH-  + H+ → H2O

phương trình phân tử: AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

Phương trình ion: Al3+  +  3OH-→Al(OH)3

phương trình phân tử: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Phương trình ion:  Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha