Cho 500 ml hỗn hợp dd NaHSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,3M vào 760 ml dd Ba(OH)2 0,5M

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 19-10-2019

283 lượt xem

Hình ảnh có liên quan

Câu hỏiCho 500 ml hỗn hợp dung dịch NaHSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,3M vào 760 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được mg kết tủa. Giá trị của m là

  A. 102,95.                  

  B. 113,65.                  

  C.  112,08.                 

  D. 115,72.

Hướng dẫn giải

nNaHSO4 = 0,1 mol

nFe2(SO4)3 = 0,15 mol

 nH+ = 0,1 mol

      nFe3+ = 0,3 mol

      nSO42- = 0,1 + 0,45 = 0,55 mol.

nBa(OH)2 = 0,38 mol

 nBa2+ = 0,38 mol ; nOH- = 0,76 mol

H+ + OH-  H2O

 0,1    0,1

Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3

 0,22     0,66           0,22

Ba2+ + SO42- BaSO4­

0,38     0,38         0,38

mkết tủa = 0,22.107 + 0,38.233 = 112,08 g

 Đáp án: C

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha