PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SẮT (Fe) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH Ag+

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SẮT (Fe) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH Ag+ nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 20-03-2020

91 lượt xem

Kết quả hình ảnh cho anh dep nu sinh

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Phương trình ion thu gọn

  Fe + 2Ag+ →  Fe2+ + 2Ag   (1)

  Fe2+ + Ag+  → Fe3+ + Ag (2)

2. Phương pháp giải bài tập

Gọi a, b là số mol của Fe và Ag+

Tỉ lệ T = số mol Ag+/số mol Fe.

Nếu T < hoặc = 2

→ Dung dịch chỉ có Fe2+:

    số mol Fe2+ = số mol Ag+/2 = b/2 

 Chất rắn gồm Ag và Fe dư

    Số mol Ag = b mol  

    Số mol Fe = (a - b/2)

Nếu T > hoặc = 3

  Dung dịch có chứa Fe3+ và Ag+

    Số mol Fe3+ = a mol  

    Số mol Ag+ = (b – 3a) mol

 → Chất rắn là Ag

     Số mol Ag = 3a mol

Nếu 2 < T < 3

 Dung dịch có chứa Fe2+ và Fe3+

     Số mol Fe3+ = số mol Ag+ - 2 số mol Fe = (b – 2a)

     Số mol Fe2+ = số mol Fe – số mol Fe3+

 Chất rắn Ag b mol

* Lưu ý: Nếu Fe tác dụng với dung dịch có chứa đồng thời Ag+và Cu2+ thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên

   Fe + 2Ag+  Fe2+ + 2Ag 

   Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu

Nếu Ag+ dư thì phản ứng tạo Fe3+ mới tiếp tục diễn ra

   Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Cho 3,08g Fe vào 150 ml dung dịch AgNO3 1M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mg chất rắn. Giá trị của m là

   A. 11,88g                    

   B. 16,2g                      

   C. 18,2g                      

   D.17,96g

Câu 2: Cho 8,4g Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 0,4M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mg chất rắn. Giá trị của m là:

   A. 21,6g                     

   B. 16,2g                       

   C. 18,2g                       

   D.24,4g

Câu 3: Cho 8,4g Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 0,4M và Cu(NO3)2 0,2M , lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mg chất rắn. Giá trị của m là:

   A. 28,0g                     

   B. 16,2g                       

   C. 24,8g                       

   D.24,4g

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha