Hòa tan 11,02g hh X gồm FeCO3, Fe(NO3)2, Al vào dd Y chứa KNO3 và 0,4 mol HCl

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 04-09-2019

3,514 lượt xem

Hình ảnh có liên quan

Câu hỏiHòa tan hết 11,02 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch Y chứa KNO3 và 0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z và 2,688 lít (đktc) khí T gồm CO2, H2 và NO (có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 0,45 mol NaOH. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng trên. Giá trị của m là

  A. 64,96.                    

  B. 63,88.                    

  C. 68,74.                    

  D. 59,02.

 

Hướng dẫn giải

nT = 5n + 2n + 5n = 2,688/22,4  n = 0,01 mol

 → nCO2 = 0,05 mol; nH2 = 0,02 mol và nNO = 0,05 mol

Gọi a, b, c là số mol của Fe(NO3)2, Al, KNO3 và FeCO3: 0,05 mol

Ta có: mX = 116.0,05 + 180a + 27b = 11,02 (1)

Theo ĐLBT nguyên tố N:

NO3- + 4H+ + 3e  NO + 2H2O

0,05     0,2      0,15    0,05

2a + c = 0,05 (2)

Cho Z + 0,45 mol NaOH  dung dịch: Na+ 0,45 mol; K+ c mol; Cl- 0,4 mol; AlO2- b mol

Theo ĐLBT điện tích: c + 0,45 = 0,4 + b

 → b – c = 0,05 (3)

Giải hệ (1), (2), (3)  a = 0,02 mol; b = 0,06 mol và c = 0,01 mol

nH2O = 2nNO + 2nCO2 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

 → nH+ dư = 0,4 – (0,2 + 0,04 + 0,1) = 0,06 mol

Trong dung dịch Z: Fe2+ x mol; Fe3+ 0,07 – x mol; Al3+ = 0,06 mol; H+0,06 mol; K+ 0,01 mol và Cl- 0,4 mol

Theo ĐLBT điện tích: 0,06 + 0,06.3 + 2x + 3(0,07 – x) + 0,01 = 0,4

 → x = 0,06 mol

Khi cho AgNO3 dư vào dung dịch Z

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,045    0,06

Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag

0,015                        0,015

Ag+ + Cl-  AgCl

0,4      0,4        0,4

 → mkết tủa = 0,015.108 + 0,4.143,5 = 59,02g

 → Đáp án: D

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
  • Minhmai (12-02-2020) Trả lời
    Tạo ra H2 sao vẫn còn H+ dư vậy ạ