hh E gồm 3 este mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol X, Y, Z. 0,58 mol E ...

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 02-09-2019

4,527 lượt xem

Kết quả hình ảnh cho anh dep nu sinh

Câu hỏiHỗn hợp E gồm 3 este mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol: X (no đơn chức), Y (không no, đơn chức, phân tử có hai liên kết pi) và Z (no, hai chức). Cho 0,58 mol E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 38,34 gam hỗn hợp 3 ancol cùng dãy đồng đẳng và 73,22 gam hỗn hợp T gồm 3 muối của 3 axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 0,365 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 0,6 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 6.                           

  B. 7.                           

  C. 5                            

  D. 8.

 

Hướng dẫn giải

Gọi số mol quy đổi trong hỗn hợp T COONa là a; C là b và H2 là c

Ta có: mT = 67a + 12b + 2c = 73,22 (1)

Theo ĐLBT nguyên tố O: 0,25a + b + 0,5c = 0,365 (2)

Theo ĐLBT nguyên tố C: a + b = 0,6 + 0,5a (3)

Giải hệ (1), (2) và (3)  a = 1,08 mol; b = 0,06 mol và c = 0,07 mol

Gọi x, y, z là số mol của 3 este X, Y, Z

Ta có:

 nE = x + y + z = 0,58 (4)

 nCOONa = x + y + 2z = 1,08 (5)

 → z = 0,5 mol và x + y = 0,08 mol (6)

Mà Ctb = (1,08 + 0,06)/0,58 = 1,36  có HCOONa: X

      Htb = 0,07.2/0,58 = 0,24  có (COONa)2 : Z

      CnH2n – 1COONa : Y

Theo ĐLBT nguyên tố C: x + (n + 1)y = 1,08 + 0,06 (7)

Theo ĐLBT nguyên tố H: x + (2n – 1)y = 0,07.2 (8)

Giải hệ: (4), (7) và (8)  x = 0,05; y = 0,03 và n = 2.

Tổng số mol của 3 ancol = nCOONa = 1,08 mol

 → M3 ancol= 38,34/1,08 = 35,5

 → 1 là CH3OH: 1 mol < mtb = 1,25 < u và v

 → 1.1 + 0,03u + 0,05v = 1,25.1,08

 → 3u + 5v = 35

Chỉ có nghĩa khi u = 5 và v = 4

 → Y có CT là C2H3COOC5H11 và có %mY = 6,23%

 → Đáp án: A

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha