Cho hh X gồm 2 este CTPT C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14g hh 2 muối.

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 24-09-2022

106 lượt xem

Câu hỏiCho hh X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g ancol B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1,4375. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là

     A. 3,6g và 2,74g                        

     B. 3,74g và 2,6g                

     C. 6, 24g và 3,7g               

     D. 4,4g và 2,22g

Hướng dẫn giải

MB = 1,4375.32 = 46

→ CTPT của ancol B: C2H5OH

nC2H5OH = 0,08 mol

→ hỗn hợp X gồm 2 este CH3COOC2H5 x mol và HCOOC2H5 y mol

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

 x                                               x                     x

HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH

 y                                         y                   y

nC2H5OH = x + y = 0,08 (1)

mmuối = 82x + 68y = 6,14 (2)

Giải hệ (1) và (2)

 → x = 0,05 mol và y = 0,03 mol

→ mC4H8O2 = 0,05.88 = 4,4g và mC3H6O2 = 2,22g

Đáp án: D

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha