Đề thi Môn Văn

Đề thi Môn Văn

 • ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VĂN 2019

  25-06-2019 // 402 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng giới thiệu ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VĂN 2019 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN 2019 VÀ ĐÁP ÁN

  04-04-2019 // 600 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC tại Đà Nẵng giới thiệu 10 ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN 2019 CÓ ĐÁP ÁN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN 2019

  11-03-2019 // 1,297 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN 2019 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN NĂM 2019 CỦA BỘ GD & ĐT

  10-12-2018 // 580 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN NĂM 2019 CỦA BỘ GD & ĐT ấn hành. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt kết quả tốt.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI MÔN VĂN THPT QUỐC GIA 2018 VÀ GỢI Ý

  25-06-2018 // 667 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỀ THI MÔN VĂN THPT QUỐC GIA 2018 VÀ GỢI Ý. nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN - CÓ ĐÁP ÁN

  03-06-2018 // 701 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN - CÓ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QUỐC GIA 2018

  02-04-2018 // 815 lượt xem

  Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QUỐC GIA 2018 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →