NHẬN ĐỊNH THẾ NÀO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần NHẬN ĐỊNH THẾ NÀO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ. nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 22-10-2020

62 lượt xem

Ảnh Đẹp Nữ Sinh Chuyên mục | Sinh Viên Plus

Câu hỏiCho các phát biểu sau:

      (a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

      (b) Hạt nhân nguyên tử luôn chứa hạt nơtron.

      (c) Khối lượng hạt nhân không đáng kể so với khối lượng nguyên tử.

      (d) Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn hay bầu dục.

      (e) Có 2 nguyên tố mà nguyên tử của nó có 13 electron trên lớp M ở trạng thái cơ bản.

      (f) Số phân phân lớp bằng số thứ tự của lớp.

      (g) Số electron tối đa trong một lớp là n2.

      (h) Electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố đó.

      Số phát biểu sai là

      A. 6.                                 

      B. 4.                           

      C. 7.                           

      D. 5.

Hướng dẫn giải

      (a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng (Đúng)

Vì kích thước của hạt nhân là không đáng kể so với kích thước của nguyên tử.

      (b) Hạt nhân nguyên tử luôn chứa hạt nơtron (Sai)

Vì nguyên tử H chỉ có 1 proton mà không có nơtron.

      (c) Khối lượng hạt nhân không đáng kể so với khối lượng nguyên tử. (Sai)

Vì mnguyên tử = mp + mn + me (mà khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và nơtron)

   → mnguyên tử = mhạt nhân

      (d) Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn hay bầu dục. (Sai)

Vì đây là học thuyết cổ điển chỉ có giá trị lịch sử và không đúng với thực tế. Hiện tại các electron chuyển động rất nhanh và không theo một quỹ đạo nào.

      (e) Có 2 nguyên tố mà nguyên tử của nó có 13 electron trên lớp M ở trạng thái cơ bản. (Sai)

Vì có thể có nhiều nguyên tử khác nhau có cùng 13 electron trên lớp M nhưng chúng thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

      (f) Số phân phân lớp bằng số thứ tự của lớp. (Đúng)

      (g) Số electron tối đa trong một lớp là n2. (Sai)

Vì số electron tối đa trong một lớp bằng 2n2 (với n là số thứ tự của lớp)

      (h) Electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố đó. (Đúng)

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha