Hai cốc đựng dd HCl đặt trên 2 đĩa cân A, B (ở rạng thái cân bằng). Cho ag CaCO3...

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Ngày đăng: 03-07-2020

123 lượt xem

Ai sẽ là em ? | d p | Flickr

Câu hỏiHai cốc đựng dung dịch axit clohidric đặt trên hai đĩa cân A và B (ở trạng thái cân bằng). Cho ag CaCO3 vào cốc A và bg Na2CO3 vào cốc B. Sau khi 2 muối phản ứng hết thì cân trở lại cân bằng.

Tìm giá trị a và b. 

 

Hướng dẫn giải

 CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O

a/100                                    a/100

 Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O

b/106                                     b/106

khối lượng cốc A tăng = (100 – 44)a/100 = 56a (gam)

khối lượng cốc B tăng = (106 – 44)b/106 = 56a

→ a/b = 775/742

vậy, nếu a = 775g thì b = 742g

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉ: 47 - Phan Văn Đạt, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline:
0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha