Đốt cháy x mol hidrocacbon X (40

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần giải đáp thắc mắc nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 25-05-2022

80 lượt xem

Câu hỏiĐốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < MX < 70) mạch  hở, thu được CO2  và 0,3 mol  H2O. Mặt khác, cho x mol X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, thì có 0,3 mol AgNO3 phản  ứng. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 27,80.                       

B. 41,70.                      

C. 23,85.                      

D. 44,10.

Hướng dẫn giải

Số H = 2nH2O/nX = 0,6/x

Số nhóm -C≡CH = nAgNO3/nX = 0,3/x

→ X có số H gấp 2 lần số -C≡CH, kết hợp 40 < MX < 70

→ X là CH≡C-CH2-C≡CH

Kết tủa là CAg≡C-CH2-C≡CAg (0,15 mol)

→ m↓ = 41,70 gam

→ Đáp án: B

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha